Quy trình thiết kế website chuẩn được mô phỏng theo mô hình bậc thang, các giai đọan chủ chốt được chia thành từng công đọan nhỏ lẻ, cho phép thực hiện việc thiết kế web diễn ra song song một lúc nhiều công đọan. Quy trình chuẩn được chúng tôi thêm, bớt hoặc thay đổi để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

1. Lấy thông tin yêu cầu và nghiên cứu tính khả thi.

Giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ chỉ định riêng một account manager để giữ mối liên hệ thường xuyên với doanh nghiệp bạn trong suốt thời gian thực hiện dự án website. Người được chỉ định sẽ chủ động sắp xếp một buổi tư vấn (trực tiếp hoặc qua điện thoại) để hai bên thống nhất về yêu cầu và xác định mục tiêu chính cho website của doanh nghiệp. Khi nắm rõ mục đích chủ yếu của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ xác định được gói thiết kế website phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp nhất. Người được chỉ định sẽ liên hệ và cung cấp cho bạn kế hoạch xây dựng website giúp doanh nghiệp giải quyết các yêu cầu cần thiết cho website của mình.

2. Gói thiết kế web theo yêu cầu: Theo quy trình khắt khe để bảo đảm những yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp được thể hiện rõ bằng văn bản trước khi chuyển sang đội ngũ lập trình tiến hành công việc thiết kế website.

thiet-ke-website-ban-can-nhung-gi

Thiết kế website 

3. Phân tích yêu cầu và lên kế hoạch thiết kế website

Khi các yêu cầu cho việc thiết kế website được thu thập đầy đủ, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích các yêu cầu để chuyển sang khâu kỹ thuật, phân tích hệ thống, các nhân sự cần thiết và lên kế hoạch thiết kế website. Quá trình này được thực hiện nhằm đảm bảo cho website doanh nghiệp thiết kế tuân thủ theo quy trình và thực hiện đúng kế hoạch của công ty đề ra.

4. Thiết kế giao diện

Giai đoạn thiết kế giao diện cho website là quá trình đòi hỏi người thiết kế phải sáng tạo nhằm chuyển tải hình ảnh doanh nghiệp của bạn, giúp quảng bá doanh nghiệp thông qua website chuyên nghiệp nhất.

Dự án xây dựng website được hoàn thành trong giai đoạn 1, giúp cho nhân viên thiết kế giao diện nắm rõ những yêu cầu kỹ thuật và sáng tạo mà website cần có. Trên cơ sở này các nhân viên thiết kế giao diện của chúng tôi sẽ chuẩn bị mô hình minh họa hình dáng và cấu trúc website của bạn. Giao diện website mẫu được chuyển cho bạn để lấy ý kiến. Trên cơ sở phản hồi của bạn, nhân viên thiết kế giao diện của chúng tôi sẽ chỉnh sửa giao diện theo yêu cầu trước khi đi vào nghiệm thu giao diện lần cuối. Chúng tôi sẽ để khách hàng trực tiếp tham gia vào quy trình sáng tạo sẽ đảm bảo giao diện thiết kế đáp ứng được các yêu cầu đề ra ban đầu của bạn.